Age Group Gender rt reg. Name Club 100M Result Timed 100M Points 800M Result 800M Points 80MH Result Timed 80MH Points DIS Result DIS Points LJ Result LJ Points TOTAL Points Place
13 B 2162 Dharam DEOL ROW 16.08 120 231.57 345 15.27 196 19.45 233 3.90 213 1107 1
13 B 718 Prenoj DEVANANDAN ES 15.17 171 258.83 215 17.33 96 16.42 194 3.84 208 884 2
13 B 2769 Troy MAGGS B 16.30 108 242.88 287 19.13 31 17.12 203 3.52 182 811 3
13 B 540 Cody EICKHOFF ROW 15.47 153 259.17 214 18.82 40 11.07 127 3.48 179 713 4
13 B 1227 Cedric VIRGINIE ROW 15.22 168 0 17.19 102 14.05 164 4.08 228 662 5
13 B 1377 Riley TURNBULL K 23.18 0 309.69 171 0 10.56 121 2.89 134 426 6
13 B 584 Ryan WALTON ROW 16.34 106 0 20.27 5 13.69 160 3.11 151 422 7
13 B 4053 Jack WALKER ROW 18.64 21 0 20.09 8 10.13 116 3.11 151 296 8